Doe mee: betoging tegen rascisme 24 maart

Vriendschap zonder grenzen roept op om mee te komen naar de nationale betoging tegen rascisme op zondag 24 maart 2019. Afspraak samen met ons om 13u45 aan de trappen van het Noord Station in Brussel. We zullen lopen achter onze bekende banner « We are not Dangerous, we are in danger ». Deel het event op facebook: https://www.facebook.com/events

De betoging wordt georganiseerd door het platform 2103:

Middenveldorganisaties verenigen zich naar aanleiding van 21 maart, de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie.
Tijdens een nationale manifestatie op 24 maart 2019 in Brussel willen we laten horen dat we ons niet laten verdelen door racisme en discriminerende maatregelen en dat we blijven strijden voor een samenleving waar iedereen op gelijke voet meetelt. We herdenken die dag ook de slachtoffers van haat en terreur, in Brussel en elders. Terreur wil muren opwerpen, het samenleven verdelen in kampen van ‘wij’ tegen ‘zij’. Dat laten wij niet gebeuren. Samen staan we op tegen haat en agressie, tegen discriminatie, racisme en ongelijkheid.
Racisme en discriminatie hebben een vernietigende impact op het leven van een groeiend aantal mensen en daarom op onze samenleving als geheel. Mensen op de vlucht worden slecht opgevangen. We sluiten kinderen op in gesloten centra en sturen mensen terug naar landen waar ze mogelijk gefolterd zullen worden. Voor migranten die hier al lang wonen is België niet het beloofde land. In het ‘rijke’ België leeft een schandalige 15% van de bevolking onder de armoedegrens, maar bij de Marokkaanse Belgen is dat zelfs meer dan 50%. In de lijst van EU- en OESO-landen staan we onderaan wat betreft gelijke toegang van etnisch-culturele minderheden tot de arbeidsmarkt. In geen enkel ander EU-land houdt het onderwijssysteem de bestaande ongelijkheden zo hard in stand als in België. Ongeveer 55% van de werkzoekende Belgen met een migratieachtergrond heeft na een jaar solliciteren nog altijd geen job, terwijl de helft van de Belgen na zes maanden werk vindt. Op de huurmarkt, in het onderwijs en in de publieke dienstverlening is er structurele discriminatie. Werken en studeren voor een betere toekomst? Niet als migrant in België.
Wij verwachten van een overheid dat ze werkt aan een samenleving waarin iedereen een menswaardig bestaan heeft en zo artikel 23 van de grondwet, het artikel rond dat menswaardig bestaan, in beleid omzet. Bevolkingsgroepen lijnrecht tegenover elkaar zetten en minderheden, vluchtelingen en migranten de schuld geven dat dat niet lukt, gaat daar lijnrecht tegenin. Dat vinden wij onaanvaardbaar. Daarom schuift het platform zes concrete eisen naar voren, die elk individu of iedere organisatie mee kan ondertekenen:

We staan op een kantelpunt. Onze bezorgdheid over migratie en diversiteit krijgt geen vertaling in een positief beleid. Het racistisch gedachtengoed krijgt in Europa en zeker in ons land, steeds meer invloed. Maar, we zijn met velen die de andere kant op willen. Wij staan voor een warme samenleving gebaseerd op solidariteit, mensenrechten en een menswaardig leven voor iedereen, ongeacht of men lang of kort in ons land verblijft, ongeacht iemands naam of origine, ongeacht de dikte van de portemonnee. De ongelijke behandelingen en het tegen mekaar opzetten moet stoppen. Een sociaal België is een België zonder racisme, een sociaal Europa is een Europa zonder racisme. Daarom komen wij op straat voor volgende eisen.​ 

  1. Geen enkel ander Europees land scoort zo slecht als België als het gaat over gelijke toegang tot de arbeidsmarkt, woningmarkt en onderwijs voor mensen met een migratieachtergrond. Er is niet enkel nood aan bemiddeling, maar ook aan positieve actie, betere inspecties, met proactieve praktijktesten én sancties voor oneerlijke behandeling.
  2. Zorg voor een warme en kwaliteitsvolle vluchtelingenopvang die de mensenrechten respecteert, geen gesloten centra. We komen op voor integratie, regularisatie op basis van criteria en gelijke sociale behandeling van nieuwkomers en mensen zonder papieren. Stop repressie tegen solidaire burgers en bewegingen. Geen migratiestopdeals met andere landen.
  3. Onze grondwet garandeert de vrijheid van levensbeschouwingen. Discriminatie omwille van levensbeschouwelijke tekens zijn verboden door de wet. Wij verwerpen de verboden op levensbeschouwelijke tekens die de gelijke toegang verhinderen van vrouwen én mannen tot de werkvloer, het onderwijs en zelfs tot openbare plaatsen.
  4. Meerdere artikels van de nieuwe vreemdelingenwet zijn onze rechtstaat onwaardig. Zo kunnen mensen op basis van artikel 21 van deze wet nu op basis van vermoedens (dus zonder bewezen schuld, zonder proces) het land worden uitgezet. Schaf deze ongelijke behandeling van burgers af.
  5. De politie is er om iedereen te beschermen. Een politie die discrimineert verzaakt aan deze plicht. Er dient proactief en sanctionerend opgetreden te worden tegen etnische profilering.
  6. Het koloniale verleden van Europa heeft nog steeds een negatieve invloed op onze beeldvorming, ons denken, de politiek, gelijke kansen in het onderwijs. Dit moet gekeerd worden. De dekolonisering is begonnen en moet doorgetrokken worden in musea, leerplannen, schoolboeken, bibliotheken, straten en pleinen, media, …

We vragen tot slot dat de zes eisen deel uitmaken van een ambitieus gecoördineerd interfederaal actieplan tegen racisme.

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s