Over ons

logo-fr-rondWie zijn wij ?

Vriendschap zonder grenzen is een netwerk van solidaire burgers verenigd over het hele land, dat tot stand gekomen is op initiatief van verschillende militanten van de PVDA.

Wat zijn onze missies ?

We willen dat onze acties “commitment” en “support” combineren. Daarom hebben wij drie hoofdmissies:

Wij willen de bevolking sensibiliseren rond de situatie van migranten, vluchtelingen en mensen zonder papieren, om in te gaan tegen de heersende vooroordelen.

Wij willen concrete acties ondernemen op het terrein om migranten te ondersteunen.

Wij willen ook vechten voor hun rechten binnen het geheel van de sociale beweging.

Wij willen ervoor zorgen dat de verantwoordelijken onze alternatieven toepassen binnen de migratiepolitiek.

 

10228refugees_parc_maximilien_bxl150911sh9230Riet Dhont praat met Salah, Iraakse dokter en vluchteling. Omringd door jonge vrijwilligers van van Comac en RedFox.

Riet Dhont bespreekt met Salah, een Iraakse dokter en vluchteling. Ze zijn omringd door jonge vrijwilligers van Comac en RedFox.

Welke activiteiten organiseren we ?

Wat waren onze concrete activiteiten in 2015?

Het ontbijt op vrijdag

Sedert de zomer van 2015, het moment van de humanitaire crisis in het Maximiliaanpark, verzorgen we elke vrijdagmorgen een ontbijt voor de vluchtelingen aan de Dienst Vreemdelingenzaken.

Het is een unieke gelegenheid om vluchtelingenfamilies in de wachtrij te ontmoeten en te ondersteunen, enkele woorden uit te wisselen rond de warmte van een kop koffie of thee.

Verschillende vrijwilligers helpen ons om het ontbijt te realiseren. Sommigen onder hen werken in de buurt en komen met een aantal collega’s.  Anderen komen uit Vlaanderen of Wallonië met vrienden, familie of zelfs alleen.We krijgen regelmatig steun van jongerengroepen, die we ontmoetten naar aanleiding van getuigenissen van vluchtelingen in scholen.

Praktisch hebben we vrijwilligers nodig om:

–        Boodschappen te doen;

–        Broodjes te smeren op donderdagavond;

–        De broodjes ter plaatse af te leveren op vrijdag en hulp om het ontbijt te verzorgen.

Contacteer ons indien u interesse hebt om mee te werken: contact@vriendschapzondergrenzen.be.

10228refugees_parc_maximilien_bxl150911sh9331

Ontbijten worden elke vrijdag gehouden (behalve vakanties en feestdagen) van 7 uur tot 8 uur. Veel burgers komen om te helpen, soms met vrienden of collega’s. Soms nemen studenten en studenten deel. Het is de kans om een beetje menselijke warmte te geven, uitwisselen en ontmoeten. Om te komen of meer te weten, contacteer Catherine: catherine.benne@gmail.com.

Elk ontbijt kost ons honderd euro. Het is alleen via donaties die we kunnen doorgaan. Aarzel niet om een donatie te doen: BE76 5230 8086 1295.

We ondersteunen ook demonstraties die de rechten van vluchtelingen en ongedocumenteerde migranten verdedigen vanuit het oogpunt van logistiek, organisatie en mobilisatie.

sans-titre

Wat willen we ?

In Syrië zijn meer dan 300.000 mensen gedood sinds het begin van de oorlog. Meer dan de helft van de Syrische bevolking moest naar buurlanden vluchten. Oorlog, hongersnood of rampen (klimatologische omstandigheden ook) duwen mensen naar de vlucht. Miljoenen vluchtelingen wonen in kampen in Libanon en Turkije. Degenen die in Europa overleefd en zijn aangekomen (8% van het totale aantal vluchtelingen buiten hun land) hebben recht op een welkome ontvangst. Het gaat om de mensheid, maar ook van het internationale recht sinds het Verdrag van Genève. Het is de taak van onze staat om hen met waardigheid te verwelkomen en de internationale wetten te respecteren. De ontvangst en integratie van vluchtelingen is een echte uitdaging om niet te onderschatten. Het is echter duidelijk dat de overheid niet altijd alle nodige middelen heeft om deze uitdaging aan te pakken en dat het vaak een afschrikwekkend beleid ten aanzien van asielzoekers en de verslechtering van de humanitaire situatie wenst.

We roepen ook onze regering op stappen te ondernemen om de oorlogen en klimatologische rampen te voorkomen die aan de basis liggen van het drama van migratie. Dit betekent dat niemand wapens verkoopt, niet langer deelneemt aan de imperialistische oorlogen (noch hen ondersteunt), en onze diplomatie baseren op vredesdoelstellingen en niet langer op vragen van financiële winst. We eisen ook het einde van het zogenaamde “vesting Europa” beleid, dat verantwoordelijk is voor meer dan 35.000 overlijden in 15 jaar en die de ontwikkeling van netwerken van mafia smokkelaars bevorderen.

sans-titre2

Wat is de situatie in Belgïe?

Midden maart 2015 hebben België en in het bijzonder Brussel een ongekende “vluchtelingencrisis” ondergaan. Het is vooral een ‘crisis van de receptie’. Op globaal niveau is het aantal mensen die door oorlogen en geweld verplaatst zijn, in 2015 historisch hoog bereikt. Op Belgisch niveau is het aantal vluchtelingenkandidaten echter niet hoger dan die van 2000. Maar door het aantal 7000 eenheden, hebben de vorige en huidige regeringen besloten om de prognoses te negeren en niet te voldoen aan de grote uitdaging van gastvrijheid en integratie.

Dit beleid heeft een zeer ernstige humanitaire situatie veroorzaakt en veel solidariteitsgebaseerde burgers moeten zichzelf organiseren om deze gezinnen welkom te verwelkomen die naar ons toevlucht zoeken, de terroristen vluchtten en de bommen die door onze landen.

10228refugees_parc_maximilien_bxl150911sh9395

In 2015 organiseerden duizenden vluchtelingen zich in een kamp in het Maximilian Park. Veel Belgen hebben gedood ‘Het burgerplatform voor de steun van vluchtelingen’.

Naast een dramatisch beleid op het menselijk niveau, neemt de overheid een discussie over de verdeling en legitimeert een klimaat van haat. Hij stelt onder andere dat de verzorging van de vluchtelingenresidentie de sociale zekerheid van de Belgen in gevaar brengt en de angst voor de bevolking speelt door migranten soms een bedreiging voor de werkgelegenheid te geven, soms als overtreders of potentiële terroristen.

myfile11

Dagelijkse chaos voor het Foreign Office waar honderden mensen hopen te ontvangen, omdat ze zijn opgeroepen of omdat ze zojuist zijn aangekomen.

Bovendien is het langetermijnbeleid zo dramatisch. In feite hebben veel migranten geen recht op gelijke rechten met Belgen. Tussen intimidatie, onderdrukking, gedwongen uitzetting of inval in centra zijn veel migranten door de jaren heen stateloos geworden en zijn ze in België, door keuze of noodzakelijk. Vaak hebben deze mensen erin geslaagd gezamenlijk te organiseren om hun recht op fatsoenlijke levens- en arbeidsomstandigheden beter te verdedigen. Ongedocumenteerde migranten zouden meer dan 100.000 in Brussel bij ons wonen. Ze worden geplaagd door discriminatie en exploitatie. Zonder status zijn ze gedwongen om te werken onder omstandigheden en loon van armoede, en geniet vrijwel geen sociale rechten.

In een dergelijk klimaat van spanning, disinformation en bezuiniging is het heel begrijpelijk dat de Belgische samenleving verdeeld is en dat veel mensen vragen stellen over het probleem van migranten. Met vriendschap zonder grenzen willen we acteren voor een meer rechtvaardige en ondersteunende samenleving. Omdat we geloven dat “niemand onwettig is” en dat “vluchtelingen niet gevaarlijk zijn maar in gevaar zijn”.

affiche-we-are-not-dangerous